Pagina delen

Forum van 2 juli 2018

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Technisch Blok 2 juli 2018 (19:00 - 19:30)
19:00 - 21:00 Integraliteit en financiƫn herijking sociaal domein
19:00 - 21:00 Liquidatieplan Het Plein
19:00 - 21:00 Jaarrekening 2017 en Begroting 2019 Het Plein
19:00 - 21:00 Zienswijze begroting 2019 en herziene begroting 2018 Delta
19:00 - 21:00 Evenwicht in het sociaal domein - rapport Berenschot
19:30 - 20:00 Jaarstukken 2017