Pagina delen

Forum van 2 december 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 20:30 Concept Visie op sport en bewegen gemeente Zutphen
19:30 - 21:00 Adviesbrief auditcommissie bij nieuwe financiële verordening 2019
19:30 - 21:00 Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, Nota financieel beleid 2019 en Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019
19:30 - 21:00 Uitwerking van het voorkeurscenario voor de toekomst van Theater en congrescentrum Hanzehof
21:00 - 22:00 Bijstelling Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen “Onderwijs sterk in verbinding”
21:00 - 22:00 Technisch Blok 2 december 2019
21:00 - 22:00 Uitwerking aanvullende maatregelen Participatie / minimabeleid
22:00 - 22:30 Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond
22:00 - 22:30 Voorstel van stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof voor besteding van de investeringsbijdrage, beschikbaar gesteld door de raad voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie van theater Hanzehof als gevolg van achterstallig onderhoud

Agenda's 02-12-2019

Behandeld in