Forum van 2 december 2019

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Forum van 2 december 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp Status
19:30 - 20:30 Concept Visie op sport en bewegen gemeente Zutphen
Griffienummer: 2019-0131
Portefeuillehouder: L. Werger

Locatie: Commissiekamer
Voorzitter: P.I. Ackermans
Griffier: U Post
PresentatieBeperktKaderstellend
19:30 - 21:00 Adviesbrief auditcommissie bij nieuwe financiële verordening 2019
Portefeuillehouder: H. Matser

Locatie: Shrewsburykamer
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: G de Laat-Letteboer
InformerendRuimOverig
19:30 - 21:00 Financiële verordening gemeente Zutphen 2019, Nota financieel beleid 2019 en Treasurystatuut gemeente Zutphen 2019
Griffienummer: 2019-0125
Portefeuillehouder: H. Matser

Locatie: Shrewsburykamer
Voorzitter: H.W. Hissink
Griffier: G de Laat-Letteboer
OordeelsvormendRuimKaderstellend
19:30 - 21:00 Uitwerking van het voorkeurscenario voor de toekomst van Theater en congrescentrum Hanzehof
Griffienummer: 2019-0132
Portefeuillehouder: M. ten Broeke

Locatie: Warnsveldzaal
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: M.J.E. van den Berg-Platzer
HamerstukGeenKaderstellend
21:00 - 22:00 Bijstelling Masterplan Onderwijshuisvesting Zutphen “Onderwijs sterk in verbinding”
Griffienummer: 2019-0120
Portefeuillehouder: M. ten Broeke

Locatie: Commissiekamer
Voorzitter: R.G.M. Rutten
Griffier: J Kerkhof
OordeelsvormendBeperktKaderstellendBudgetrecht
21:00 - 22:00 Technisch Blok 2 december 2019

Locatie: Shrewsburykamer
Voorzitter: D. Logemann
Griffier: B.M. Duizer
21:00 - 22:00 Uitwerking aanvullende maatregelen Participatie / minimabeleid
Griffienummer: 2019-0129
Portefeuillehouder: L. Werger

Locatie: Warnsveldzaal
Voorzitter: F.J.G.M. Manders
Griffier: M Linssen
OordeelsvormendRuimKaderstellend
22:00 - 22:30 Vervolg aanpak oneigenlijk gebruik gemeentegrond
Griffienummer: 2019-0112
Portefeuillehouder: L. Werger

Locatie: Shrewsburykamer
Voorzitter: I Kleinrensink
Griffier: N ten Bokkel
OordeelsvormendRuimKaderstellendBudgetrecht
22:00 - 22:30 Voorstel van stichting Theater en Congrescentrum Hanzehof voor besteding van de investeringsbijdrage, beschikbaar gesteld door de raad voor niet uit te stellen investeringen in de accommodatie van theater Hanzehof als gevolg van achterstallig onderhoud
Portefeuillehouder: M. ten Broeke

Locatie: Warnsveldzaal
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: A Wiechers
InformerendBeperktControlerend

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 02-12-2019

Beschikbare agenda's
Forum
Technisch Blok

Agenda's Forum

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl