Pagina delen

Forum van 19 november 2018

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Motie: Herbevestiging uitgangspunten verkoop openbaar groen
19:00 - 21:00 Ontwerp toegang sociaal domein Zutphen
19:00 - 21:00 Nieuwe werkwijze subsidies sociaal domein
19:30 - 20:00 Motie: Tegels eruit, groen erin (operatie steenbreek)
20:00 - 21:00 Fusie Baudartius en Het Stedelijk Zutphen
21:00 - 22:00 Insteek aankomende traject Regionale Energiestrategie en de relatie tot het traject van het Zutphens Energieakkoord
21:00 - 22:00 Technische toelichting Grondexploitaties