Pagina delen

Forum van 19 juni 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie van mogelijkheden tot live- en on demand streamen van vergaderingen gemeenteraad
19:00 - 20:00 Besloten informatiebijeenkomst over de ontwikkelingen inzake 't Hummel in Leesten Oost
19:00 - 20:00 Motie: Cameratoezicht centrum Zutphen
20:00 - 20:30 Motie: Aanleg bouwweg Laan van Highlanders
20:00 - 21:00 Adviesbrief kwaliteit Jaarstukken 2016 (opvolging voorgaande aanbevelingen)
20:00 - 21:00 Bestemming batig saldo Jaarrekening 2016 gemeente Zutphen
20:00 - 21:00 Jaarstukken 2016 gemeente Zutphen
20:00 - 21:00 Motie: Herplaatsen Wilhelminafontein
20:30 - 21:00 Technisch Blok 19 juni 2017 (20:30 - 21:00)