Pagina delen

Forum van 19 december 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Structurele subsidie Stichting Zutphen Promotie
19:00 - 20:00 Presentatie over armoede en schuldenbeleid
20:00 - 20:30 Motie: Streaming raadsvergaderingen
20:00 - 21:00 De Woningbouwplanningslijst 2016 vast te stellen en op basis daarvan in te stemmen met het Afsprakenkader Woningbouwprogrammering Stedendriehoek 2015-2024
20:00 - 21:00 Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen
20:30 - 21:00 Technisch Blok 19 december 2016 (20:30 - 21:00)