Pagina delen

Forum van 19-05-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Jaarverslag 2013 van de Rekenkamercommissie
19:00 - 20:00 Organisatieontwikkeling Zutphen vooruit, kredietaanvraag
19:00 - 20:00 Presentatie Visie buitengebied 2014
19:30 - 20:00 Collegevoorstel vaststellen uitgangspunten Stedelijk Parkeren
20:00 - 20:30 Motie: Ondersteuning Het Dagelijks Bestaan
20:00 - 21:00 Motie: Eigen regie over persoonsgebonden budget
20:00 - 21:00 Begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad
20:30 - 21:00 Technisch Blok 19 mei 2014 (20:30 - 21:00)