Pagina delen

Forum van 18 november 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 20:30 Memo Terugkoppeling bestuurstweedaagse VNOG
19:30 - 21:00 Presentatie energietransitie, warmtenet en werkzaamheden coöperatie Zutphen Energie
19:30 - 21:00 Gezondheidsbeleid; Input ophalen voor nieuwe nota en rol GGD
20:30 - 21:30 Jaarrekening Stichting Sportaccomodaties Zutphen 2018
21:00 - 22:00 Aanvullend krediet voor de herinrichting van de Deventerweg
21:00 - 22:30 Cleantech Regio On Tour in Zutphen 2019
21:30 - 22:30 Technisch Blok 18 november 2019
22:00 - 22:30 Derde kwartaalrapportage over de stand van zaken van het programma Zutphen Financieel Gezond

Agenda's 18-11-2019

Behandeld in