Pagina delen

Forum van 18 juni 2018

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Burap 1 - 2018
19:00 - 20:00 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2018-1
19:30 - 20:00 De Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Zutphen 2018
20:00 - 21:00 Technisch Blok 18 juni 2018 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Presentatie over de ‘aanpak implementatie Omgevingswet’
20:00 - 21:00 Jaarstukken 2017
20:00 - 21:00 Bestemming batig saldo jaarrekening 2017
20:00 - 21:00 Advies Auditcommissie Jaarstukken 2017