Pagina delen

Forum van 18 januari 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Motie: Afschaffen jeugdloon Zutphen
19:00 - 19:30 Brief over uitkomsten collegeonderzoek onderwijshuisvesting
19:00 - 20:00 Schriftelijke vragen over de huidige organisatiestructuur Gemeenschappelijke regeling van Het Plein
19:00 - 20:00 Motie: Organisatie WGR Het Plein
19:30 - 20:00 Nota financieel beleid
19:30 - 20:00 Situatie Atelier3D en De Kaardebol
20:00 - 20:30 Motie: Realiseren van een verheven park, parkeerruimte Houtwal en brug
20:00 - 21:00 Groen Erfgoed Zutphen
20:00 - 21:00 Presentatie Legesverordening
20:30 - 21:00 Technisch Blok 18 januari 2016 (20:00 - 20:30)