Pagina delen

Forum van 17 juni 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 20:00 Motie: Die ballon gaat niet op
19:30 - 20:00 Memo evaluatie aanpak woonoverlast in Zutphen
19:30 - 20:30 Burap 1 - 2019
20:00 - 20:30 Wijziging Algemene Plaatselijke Verordening Zutphen 2011 - ondermijning en criminaliteit
20:00 - 21:00 Technisch Blok 17 juni 2019
20:30 - 21:30 Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad
20:30 - 21:30 Vaststellen Woonvisie 'Zutphen: daar wil ik wonen' gemeente Zutphen 2019-2024
21:00 - 21:30 Motie: Verbetering bestuurscultuur en sturingsinformatie
21:30 - 22:30 Zienswijzen op de ontwerpbegrotingen 2020 van de gemeenschappelijke regelingen waar de gemeente Zutphen aan deelneemt

Agenda's 17-06-2019

Behandeld in