Pagina delen

Forum van 17 februari 2020

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Memo inzake de actualisatie van Burap-2 2019
19:00 - 20:00 Ontwikkelingen arbeidsmarktregio FactorWerk
19:00 - 20:30 Ontwikkeling van Vispoortplein 16 en de beantwoording van de verzoeken aan het college genoemd in de motie 'behoud oude meisjesvakschool'
19:00 - 20:30 Motie: Behoud voormalige meisjesvakschool
20:00 - 20:30 Technisch Blok 17 februari 2020
20:00 - 21:00 Motie: Behoud primaat gemeente mbt publieke ruimte bij uitrol 5G
20:30 - 21:00 Concept-Regiovisie en uitvoeringsagenda 'Samen tegen huiselijk geweld, aanpak huiselijk geweld 2020 tot en met 2023'
20:30 - 21:00 Motie: Een duurzame toekomst voor de Hanzehof
21:00 - 22:00 Herijking strategische visie sociaal domein - adviesaanvraag en consultatie