Pagina delen

Forum van 16 november 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Visie Landelijk Gebied Zutphen
19:00 - 20:00 Risicospreiding bovenregionale zorgvormen Jeugd
19:00 - 20:00 Presentatie Bestuursopdracht Economische Agenda
20:00 - 21:00 Technisch Blok 16 november 2015 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Presentatie Fietsparkeren
20:00 - 21:00 Presentatie Nadere onderbouwing benodigdheid impuls 6,5 fte formatieuitbreiding uit de Strategische Agenda