Pagina delen

Forum van 16 mei 2022

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie in informerend forum over plan van aanpak afwegingskader zonne-energie
19:00 - 20:30 Meerjaren Prognose Grondexploitaties 2022-1
20:00 - 21:00 Ontwerpbegrotingen 2023 Gemeenschappelijke Regelingen
20:30 - 21:30 Vaststellen Omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte) Landelijk gebied
21:00 - 21:30 Technisch Blok 16 mei 2022
21:30 - 22:00 Fractievoorzittersoverleg (openbaar)
21:30 - 22:00 Kennismaking Rekenkamercommissie