Pagina delen

Forum van 16 januari 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Aanvraag aanvullende uitkering vangnetregeling 2016
19:00 - 20:00 Motie: Behoud cultureel historisch erfgoed woningen De Mars
19:00 - 20:00 Concept regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen
20:00 - 20:30 Deelname Stichting Legal Valley
20:00 - 21:00 Oprichten stichting huishoudelijke hulp Zutphen
20:30 - 21:00 Technisch Blok 16 januari 2017 (20:30 - 21:00)