Pagina delen

Forum van 16-12-2013

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Presentatie stand van zaken WKO De Teuge - na afwijzing optie verketeling
19:00 - 20:00 Herijken bezuinigingstaakstelling Het Plein
19:30 - 20:30 Erfgoedagenda Gemeente Zutphen 2013
20:00 - 21:00 Technisch Blok 16 december 2013 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Presentatie stand van zaken Warnshuus en nieuw stichtingsbestuur
20:30 - 21:00 Notitie gebiedsexploitaties Zutphen 2013-2