Pagina delen

Forum van 15 juni 2020

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:30 Jaarstukken 2019 gemeente Zutphen
19:00 - 20:30 Bestemming voordelig saldo jaarrekening 2019 gemeente Zutphen
19:00 - 20:30 Overnemen advies Auditcommissie op jaarstukken 2019
20:30 - 21:30 Burap-1 2020