Pagina delen

Forum van 15 januari 2018

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Nota Grondbeleid 2017 gemeente Zutphen
19:00 - 20:00 Aanbieding rapport 'Toezicht en Handhaving Kinderopvang, Landelijke rapportage 2016'
19:00 - 20:00 Concept rapport Kinderopvang gemeente Zutphen 2017
19:30 - 20:00 Technisch Blok 15 januari 2018 (19:30 - 20:00)
19:30 - 20:00 Motie: Energieneutraal ontwikkelen grondpercelen