Pagina delen

Forum van 15 februari 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Situatie Atelier3D en De Kaardebol
19:00 - 20:00 GGD NOG: Uitgangspuntennota 2017
19:00 - 20:00 Motie: Democratisering huurdersvertegenwoordiging
20:00 - 20:30 Motie: Heldere communicatie voor en naar iedereen
20:00 - 21:00 Presentatie Actieplan leegstand
20:00 - 21:00 Presentatie ontwikkelingen rond voortgang integratie Het Plein en Delta
20:30 - 21:00 Technisch Blok 15 februari 2016 (20:30 - 21:00)