Pagina delen

Forum van 15-06-2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Toekomst van de huishoudelijke hulp
19:00 - 20:00 Ontwerpbegroting 2016 Regio Stedendriehoek
19:00 - 20:00 Begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Het Plein, zienswijze raad
19:00 - 20:00 Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Delta
19:00 - 20:00 Zienswijze van de raad over de begroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Achterhoek
19:00 - 20:00 Zienswijze van de raad over de Programmabegroting 2016 van de gemeenschappelijke regeling GGD Noord- en Oost-Gelderland.
19:30 - 21:00 Presentatie Opdracht nieuwe organisatie Plein en Delta
20:00 - 20:30 Memo Bestemming Huize Borro
20:00 - 21:00 Vaststelling kadernotitie Basismobiliteit
20:00 - 21:00 Buurtbus als alternatief voor Beverbus
20:30 - 21:00 Technisch Blok 15 juni 2015 (20:30 - 21:00)