Pagina delen

Forum van 14 juni 2021

Klik hier: (live) uitzending Forum van 14 juni 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:30 Saldobestemming jaarrekening 2020 gemeente Zutphen
19:00 - 20:30 Jaarstukken 2020
19:00 - 20:30 Overnemen advies Auditcommissie over Jaarstukken 2020
20:30 - 21:30 Burap-1 2021
21:30 - 22:30 Presentatie gemeentesecretaris over Organisatieontwikkeling