Pagina delen

Forum van 14 december 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Technisch Blok 14 december 2015 (19:00 - 19:30)
19:00 - 19:30 De Hanzehof: plan van aanpak en exploitatietekort seizoen 2014/2015
19:00 - 20:00 Presentatie ontwikkelingen op het gebied van huurbeleid
19:30 - 20:00 Presentatie Risicomanagement en foutencultuur
19:30 - 20:00 Schriftelijke vragen betreffende toegankelijkheid nieuwe zwembad De IJsselslag
20:00 - 20:30 Integraal Veiligheidsplan 2016-2019
20:00 - 20:30 Motie: Verbeteren fietsparkeren
20:00 - 21:00 Presentatie Marketingplan stichting Zutphen Promotie
20:30 - 21:00 Voorbereiding bestemmingsplan Oude Bornhof 55-57
20:30 - 21:00 Onderzoek gemeentelijk inkoop- en aanbestedingsbeleid Rekenkamercommissie Zutphen