Pagina delen

Forum van 13 april 2021

Klik hier: (live) uitzending Forum van 13 april 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Vaststellen bestemmingsplan Kattenhavestraat, Zutphen
20:00 - 21:00 Concept Gebiedsvisie Samen Emerpark
21:00 - 22:00 Initiatiefvoorstel 'Kaderstelling Omgevingsvisie Stedelijk gebied'
21:00 - 22:00 Memo Reactie op het initiatief raadsvoorstel 'kaderstelling Omgevingsvisie Stedelijk gebied'