Pagina delen

Forum van 12 september 2016

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Meerjaren Prognose Grondzaken 2016-1
19:00 - 19:30 Motie: Aantrekkelijke vestigingsfaciliteiten nieuwe bedrijven
19:00 - 20:00 Presentatie St. Zutphen Ambachtstad
19:30 - 20:00 Krediet voor huisvesting Vrijeschool.
19:30 - 20:00 Bekrachtiging geheimhouding raamwerkovereenkomst tussen Flamco en Delta
19:30 - 20:00 Flamco, werkgelegenheid, sanering en aankoop
20:00 - 20:30 Technisch Blok 12 september 2016
20:00 - 20:30 Agenda Sport & Bewegen
20:00 - 21:00 Motie: Onderzoek naar functioneren Het Plein
20:30 - 21:00 Wijziging regeling Regio Stedendriehoek
20:30 - 21:00 Motie: Oplossing voor de voedselbank