Pagina delen

Forum van 12 oktober 2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Zutphen vooruit - voortgang september 2015
19:00 - 20:00 Presentatie Toezicht brandveiligheid
19:00 - 20:00 Initiatiefvoorstel "2GetThere: voor jongeren door jongeren"
20:00 - 22:00 Strategische Agenda 2016-2019 - Programmabegroting 2016
20:00 - 22:00 Presentatie Bestuursrapportage 2015-2