Pagina delen

Forum van 11 september 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Fusie tussen Woningstichting Ons Huis en Stichting Woningbedrijf Warnsveld
19:00 - 20:00 Memo ter afdoening toezegging 2017-01 raad Stichting Zutphen Promotie
19:30 - 20:00 Motie: Samenleving betrekken bij Voorjaarsnota 2018
19:30 - 20:30 Memo Implementatie Omgevingswet in Zutphen proces 2017-2018
20:00 - 20:30 Motie: Stroom- en waterpunt bij evenementen in Warnsveld
20:00 - 21:00 Initiatiefvoorstel afschaffen reclamebelasting
20:30 - 21:30 Vaststellen Inkoopnota Wmo- en Jeugdzorg 2019
20:30 - 21:30 Initiatief burgerenergiecoöperaties en Waterschap Rijn en IJssel tot realisatie van windenergie
21:00 - 21:30 Technisch Blok 11 september 2017