Pagina delen

Forum van 11 mei 2022

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 21:00 Thema Vergroenen, klimaatadaptatie en natuur Werkbijeenkomst onderhandelende partijen
19:30 - 21:00 Thema Ondernemersklimaat in de gemeente Zutphen Werkbijeenkomst onderhandelende partijen
19:30 - 21:00 Thema Woningbouw voor de komende 4 jaar Werkbijeenkomst onderhandelende partijen