Pagina delen

Forum van 11 februari 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Technisch Blok 11 februari 2019 (19:00 - 19:30)
19:00 - 19:30 Motie: Deelname convenant Zero emissie doelgroepenvervoer 2025
19:00 - 20:00 Dienstverleningsovereenkomst Stichting Werkbedrijf Zutphen (GelreWerkt!)
19:30 - 20:00 Motie: Maximale benutting zonnepannelen op daken
20:00 - 20:30 Rekenkameronderzoek naar ODA en Zutphen
20:00 - 20:30 Motie: Geef de jeugd een stem!
20:30 - 21:30 Presentatie Voorontwerp omgevingsplan Landelijk gebied

Agenda's 11-02-2019

Behandeld in