Pagina delen

Forum van 10 september 2018

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Voornemen om de stichting Werkbedrijf Zutphen op te richten
19:00 - 20:00 Technisch Blok 10 september 2018 (19:00 - 20:00)
19:00 - 20:00 Bestuursopdracht Zutphen Energieneutraal 2030, werkzaamheden 2018 en 2019
20:00 - 21:00 Sluitende aanpak verward gedrag
20:00 - 21:00 Motie: Cultuuromslag Sociaal Domein
20:00 - 21:00 Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein
20:00 - 22:00 Motie: Kermis moet blijven
20:00 - 22:00 Horecavisie Zutphen 2017-2022
20:00 - 22:00 Presentatie over Evenementen in samenhang met activiteiten in de Binnenstad
20:00 - 22:00 Memo Inventarisatie uitkomst mogelijke alternatieve locaties voor de kermis
21:00 - 22:00 Toekomstscenario's voor Theater Hanzehof
21:00 - 22:00 Consultatieronde Agenda Cleantech Regio (2019-2023)