Pagina delen

Forum van 10 mei 2021

Klik hier: (live) uitzending Forum van 10 mei 2021

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Actualiseren samenwerkingsconvenant beschermd wonen, maatschappelijke opvang, openbare geestelijke gezondheidszorg en verslavingszorg
19:00 - 20:00 Memo Economische ontwikkelingen gemeente Zutphen
20:00 - 21:00 Motie: Ondersteuning MKB, Detailhandel, Horeca en aanverwanten
20:00 - 21:30 Vaststellen beleidsnota Passende schuldhulp, 2021-2024; vaststellen Verordening beslistermijn schuldhulpverlening gemeente Zutphen 2021
21:00 - 21:30 Technisch Blok 10 mei 2021