Pagina delen

Forum van 10 april 2017

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
18:30 - 19:30 Scenario's voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening
19:00 - 19:30 Motie: Behoud cultuurhistorisch erfgoed woningen De Mars - versie 2017
19:30 - 20:00 I-Visie 2020 gemeente Zutphen
19:30 - 20:30 Presentatie van toekomstscenario`s voor De Kas
19:30 - 21:00 Cleantech Regio on tour 2017 - WGR Stedendriehoek en Strategische Board
20:00 - 20:30 Regionale meerjarenvisie maatschappelijke opvang en beschermd wonen
20:30 - 21:00 Technisch Blok 10 april 2017 (20:30 - 21:00)