Pagina delen

Forum van 10-02-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie schetsontwerp herinrichting IJsselkade Zutphen
19:00 - 20:00 Broederenklooster - bedrijfsplan en aanvraag krediet
19:00 - 20:00 Cultuurhistorische waardenkaart
20:00 - 20:30 Verordening paracommercie
20:00 - 20:30 Uitgangspunten Voorjaarsnota 2014
20:00 - 21:00 Vaststelling Intergemeentelijke Structuurvisie Middengebied IJsselsprong
20:30 - 21:00 Technisch Blok 10 februari 2014 (20:30 - 21:00)
20:30 - 21:00 Motie: Kwijtschelding gemeentelijke lasten voor ondernemers