Pagina delen

Forum van 1 juli 2019

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:30 - 20:00 Initiatiefvoorstel Fietsparkeren in en rond de binnenstad
19:30 - 20:00 Meerjaren Prognose Grondexploitaties (MPG) 2019-1
19:30 - 20:00 Initiatiefvoorstel Voortgang beleid Zutphen Regenbooggemeente
20:00 - 21:00 Zienswijze gewijzigde concept begroting 2019 PlusOV, concept begroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 PlusOV
20:00 - 21:30 Startnotitie RES (regionale energie strategie) Cleantech Regio 2020-2030
20:00 - 21:30 Presentatie over voortgang energietransitie 2019
20:00 - 21:30 Aanvullende maatregelen thema 1 rapportage Evenwicht Sociaal Domein
20:00 - 21:30 Memo over aanvullende maatregelen thema 1 Participatie en re-integratie
20:00 - 21:30 Concept vraag- en aanboddocument GelreWerkt - gemeente Zutphen 2019-2021
21:00 - 22:00 Technisch Blok 1 juli 2019
21:30 - 22:30 Presentatie Anders samenwerken 2019
21:30 - 22:30 Jaarstukken 2018
21:30 - 22:30 Dekking nadelig saldo jaarrekening 2018
21:30 - 22:30 accountantsverslag bevindingen jaarstukken 2018
21:30 - 22:30 Advies bij jaarstukken 2018 auditcie incl tabel-bijlage
22:00 - 22:30 Motie: Duidelijkheid voor iedereen en iedereen in zijn kracht