Pagina delen

Forum van 09-03-2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Nota verbonden partijen
19:00 - 20:00 Presentatie over de in het kader van de decentralisaties gewijzigde taken en werkwijze van het Centrum voor jeugd en gezin
19:00 - 20:00 Aanpassing fiche stadscontract 2012-2015 en krediet voor Hof van Heeckeren
20:00 - 20:30 Motie: Maak elektrisch rijden makkelijker
20:00 - 21:00 Presentatie Warnsveld als gemeentelijk beschermd dorpsgezicht
20:00 - 21:00 Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid
20:30 - 21:00 Technisch Blok 9 maart 2015 (20:30 - 21:00)