Pagina delen

Forum van 07-07-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 19:30 Verklaring van geen bedenkingen veld 14 plangebied Noorderhaven
19:00 - 20:00 Rekenkamerrapport Het Plein "Stellen, tellen en vertellen"
19:00 - 20:00 Presentatie voortgang Stads- en regiocontracten
19:30 - 20:00 Bestuursrapportage 2014-2
20:00 - 21:00 Regionale Beleidsnota Inkoop Jeugd
20:00 - 21:00 Businesscase Rivier in de Stad
20:00 - 22:00 Presentatie Vestigen asielzoekerscentrum in voormalige rechercheschool
21:00 - 21:30 Preventie- en Handhavingsplan Alcohol Zutphen 2014-2016
21:00 - 21:30 Herinrichting Marspoortstraat, Groenmarkt
21:30 - 22:00 Technisch Blok 7 juli 2014 (21:30 - 22:00)
21:30 - 22:00 Actualisatie handhavingsbeleid