Pagina delen

Forum van 07-04-2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie Voortgang energetisch renoveren woningvoorraad Zutphen
19:00 - 20:00 Vaststellen bestemmingsplan Park Helbergen
19:00 - 20:00 Presentatie Bedrijfsplan gemeenschappelijke regeling voor regionale belastinguitvoering
20:00 - 20:30 Motie: Behoud bomen provinciaalse weg
20:00 - 21:00 Eerste voortgangsrapportage inzake decentralisaties sociaal domein
20:30 - 21:00 Technisch Blok 7 april 2015 (20:30 - 21:00)