Pagina delen

Forum van 07-04-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie van onderdeel Strategische Personeelsplanning uit programma Zutphen Vooruit
19:00 - 20:00 Motie: Verbetering huishoudelijke hulp
19:00 - 20:00 Wonen met een plus Zutphen
20:00 - 20:30 Motie: Help de Hanzehof
20:00 - 20:30 Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Het Plein
20:00 - 21:00 Technisch Blok 7 april 2014 (20:00 - 21:00)
20:30 - 21:00 Motie: Lokaal aanbesteden
20:30 - 21:00 Motie: Bomen op kleine particuliere kavels in beschermd stads- en dorpsgezicht beter beschermen