Pagina delen

Forum van 06-10-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie organisatieontwikkeling - tussenbalans Zutphen vooruit oktober 2014
19:00 - 20:00 Memo Takennotitie Auditcommissie
19:00 - 21:00 Beleidsplannen en verordeningen sociaal domein
20:00 - 21:00 Technisch Blok 6 oktober 2014 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Strategische agenda 2015 - 2018 - Programmabegroting 2015