Pagina delen

Forum van 02-06-2014

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie MOED: een visie op de toekomst van de brandweer Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland
19:00 - 20:00 Motie: Zutphen ambachtstad
19:00 - 20:00 Motie: Nieuwe passende bestemming voor Huize Borro
20:00 - 20:30 Notitie gebiedexploitaties Zutphen 2014-1
20:00 - 21:00 Technisch Blok 2 juni 2014 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Presentatie Visie buitengebied 2014
20:30 - 21:00 Zienswijze van de raad over de begroting 2015 van de gemeenschappelijke regeling Delta