Pagina delen

Forum van 02-03-2015

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 21:00 Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en programmabegroting