Pagina delen

Forum 9 februari 2015 (19:00 - 21:00)

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Presentatie Zutphen vooruit: Veranderende rol, basis op orde en organisatieontwikkeling in 2015
19:00 - 20:00 Evaluatie Bestuursopdracht sociaal aanbesteden (SROI)
19:00 - 20:00 Budget Stichting Zutphen Promotie
20:00 - 20:30 Bestuursovereenkomst en communicatie-aanpak voor de vestiging van een AZC aan de Voorsterallee
20:00 - 21:00 Intrekken van de Referendumverordening voor de gemeente Zutphen 2005
20:00 - 21:00 Evaluatie referendumverordening
20:00 - 21:00 Presentatie definitief ontwerp Stadsdiagonaal
20:30 - 21:00 Technisch Blok 9 februari 2015 (20:30 - 21:00)