Pagina delen

Forum 1 december 2014 (19:00 - 21:00)

Voor dit forum staan de onderstaande forumvergaderingen op de agenda.

Tijd Onderwerp StatusToelichting
19:00 - 20:00 Bijstellingsnotitie en wijziging Strategische Agenda en programmabegroting
19:00 - 20:00 Presentatie definitief ontwerp Park Helbergen
19:00 - 20:00 Motie: Helbergen
19:00 - 20:00 Motie: Stadscamping aan de IJssel
19:00 - 20:00 Motie: Tijdelijke bestemming sportcomplex Helbergen
19:00 - 21:00 Twee nieuwe alternatieven naast het oorspronkelijke plan Broederenklooster
20:00 - 21:00 Technisch Blok 1 december 2014 (20:00 - 21:00)
20:00 - 21:00 Aanvraag extra budget Programmabureau Sociaal Domein
20:00 - 21:00 Implementatiebudget Sociaal Domein t.b.v. Het Plein