Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00)

Datum: 02-12-2013 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 2 december 2013 (21:30 - 23:00)

Datum: 02-12-2013
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Toelating en beëdiging nieuw raadslid
3a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
3b Toelating van dhr. Brunsveld als raadslid gedurende de derde periode van ontslag wegens ziekte in deze raadsperiode van dhr. J. Berger
Griffienummer: 2013-0166
3c Beëdiging van dhr. Brunsveld als raadslid
4 Benoeming en beëdiging wethouder
4a Benoeming van en rapportage door de Commissie onderzoek geloofsbrieven
4b Benoeming opvolger voor wethouder De Lange
Griffienummer: 2013-0163
4c Beëdiging wethouder
5a Mogelijkheid tot het indienen van moties
5b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
6 Vaststellen Handelingen
Handelingen Raad 18 november 2013
7 Lijst ingekomen stukken Raad 2 december 2013
Griffienummer: 2013-0169
8 Vermoedelijke hamerstukken
8a Verordening fractie-ondersteuning gemeente Zutphen 2013
Griffienummer: 2013-0147
8b Wijziging Belastingverordeningen 2014
Griffienummer: 2013-0170
9 Regionaal Transitiearrangement
Griffienummer: 2013-0159
10 Zutphen in Transitie
Griffienummer: 2013-0157
11 Motie: Toekomst VVV en TIP
Griffienummer: 2013-M0027
12 Motie: Subsidie voor het platform maatschappelijke ondersteuning
Griffienummer: 2013-M0031
13 Motie: Minder verkeersborden
Griffienummer: 2013-M0032
14 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 02-12-2013

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl