Ingekomen stukken

Aan de raad gerichte brieven die naar de gemeente worden gestuurd komen op een openbare lijst van Ingekomen stukken.De op deze lijst geplaatste brieven zijn door ingelogde raadsleden in te zien. Wanneer...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Ingekomen stukken

Aan de raad gerichte brieven die naar de gemeente worden gestuurd komen op een openbare lijst van Ingekomen stukken.
De op deze lijst geplaatste brieven zijn door ingelogde raadsleden in te zien. Wanneer andere personen dan raadsleden kennis willen nemen van deze brieven, worden ze eerst geanonimiseerd alvorens inzage wordt gegeven. Voorgaande is conform de gedragscode voor de publicatie van persoonsgegevens op de website van de gemeenteraad Zutphen.

Op voorstel van het Presidium neemt de raad een besluit over de wijze van afdoening van deze brieven.

Lijsten van ingekomen stukken zijn per vergaderdatum te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Lijst ingekomen stukken op datum' het gewenste jaartal en daarna de gewenste vergaderdatum te kiezen.

N.B.
Wanneer briefschrijvers het ongewenst achten dat hun brief op deze openbare lijst wordt opgenomen, kunnen ze overwegen om de brief rechtstreeks (niet via de gemeente) te sturen aan bijvoorbeeld de fractievoorzitters.

 

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl