Pagina delen

Vergaderdag 18-11-2019

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Technisch Blok
  • Forum
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
19:30 - 22:30 Agenda Forum
21:30 - 22:30 Agenda Technisch Blok

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in