Pagina delen

Vergaderdag 26-03-2018

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Raad
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's
20:00 - 21:30 Agenda Raad

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in