Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit. Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Amendementen

Een amendement is een voorstel tot het wijzigen van een voorgelegd te nemen besluit.

Een amendement kan worden ingediend door één of meer raadsleden in een raadsvergadering bij de behandeling van het voorstel waar het betrekking op heeft.

Alvorens over een voorgelegd besluit te stemmen wordt eerst gestemd over het amendement, omdat dit de tekst van het voorgelegde besluit beoogt te wijzigen.

Als meer amendementen worden ingediend, wordt eerst gestemd over het meest verstrekkende amendement.

Het overzicht van in een bepaald jaar ingediende amendementen is te bekijken door aan de rechterkant onder de kop 'Amendementen per jaar' het gewenste jaartal te kiezen.

Amendementen 2019

Nummer

(ingediend)

OnderwerpIngediend door

Raadsbesluit

(stand van zaken)

2019-A0012
(04-11-2019)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - armoedebeleid PvdA, SP

Het amendement is Aangenomen (04-11-2019)

2019-A0011
(04-11-2019)
Amendement: Programmabegroting Zutphen 2020-2023 - stoppen van overeenkomsten met commerciele bedrijven in sociaal domein SP, GroenLinks, PvdA

Het amendement is Aangenomen (04-11-2019)

Er werden 17 stemmen voor en 10 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2019-A0010
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Vernieuwend wonen GroenLinks, D66, BewustZW, PvdA

Het amendement is Aangenomen (08-07-2019)

2019-A0009
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Onderzoek woningvoorraad sociale sector ChristenUnie

Het amendement is Verworpen (08-07-2019)

Er werden 7 stemmen voor en 17 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2019-A0008
(08-07-2019)
Amendement: De toekomst van de Zutphense Kermis: locatie niet wijzigen D66, SP, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, CDA, GroenLinks

Het amendement is Aangenomen (08-07-2019)

2019-A0007
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Invoering woonlastenwaarborg SP

Het amendement is Aangenomen (08-07-2019)

Er werden 18 stemmen voor en 6 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2019-A0006
(08-07-2019)
Amendement: Woonvisie 2019-2024 - Terugdraaien huurverhogingen SP

Het amendement is Verworpen (08-07-2019)

Er werden 9 stemmen voor en 15 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2019-A0005
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Stijging loonsom D66, CDA

Het amendement is Verworpen (14-06-2019)

Er werden 13 stemmen voor en 15 stemmen tegen het amendement uitgebracht.

2019-A0004
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Verdere besparingsmogelijkheden met begrotingsmodel zero based budgetting D66, CDA

Het amendement is Ingetrokken (14-06-2019)

2019-A0003
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Overzicht structurele uitgaven D66, CDA

Het amendement is Aangenomen (14-06-2019)

2019-A0002
(14-06-2019)
Amendement: Voorjaarsnota 2019 - Per direct een onafhankelijk onderzoek D66, CDA

Het amendement is Ingetrokken (14-06-2019)

2019-A0001
(28-01-2019)
Amendement: Vaststelling structuurvisie noordrand de Hoven - extra doelstellingen GroenLinks, CDA, PvdA, D66, ChristenUnie

Het amendement is Aangenomen (28-01-2019)

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Amendementen per jaar

  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl