Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein

Onderwerp Motie: Bezuinigingen Sociaal...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein

Onderwerp Motie: Bezuinigingen Sociaal Domein
ForumOordeelsvormend
Portefeuillehouder L. Werger
Soort bevoegdheidKaderstellend
BeleidsvrijheidBeperkt

Toelichting

Zie de bijlage.

Bijlagen

2018-M0033

Raad 5 juli 2018 (19:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 5 juli 2018

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Forum van 10 september 2018


Toelichting griffie:

In de raadsvergadering van 2 juli 2018 heeft de fractie van de ChristenUnie de motie "Bezuinigingen Sociaal Domein" ingediend.

In deze motie draagt de genoemde fractie het college op in overleg te gaan met de gemeenten en woningbouwverenigingen in de regio Stedendriehoek om te komen tot een evenwichtige verdeling van het aantal mensen met een uitkering over deze gemeenten, ook gelet op de rol die de toewijzing van sociale huurwoningen daarbij kan vervullen. Vervolgens wordt het college opgedragen daarbij alle mogelijke maatregelen te overwegen, zoals scheefwonen toestaan en woningen onttrekken door verkoop of huurverhoging, die kunnen bijdragen aan de bedoelde evenwichtige verdeling.

Artikel 3:32 lid 3 van het Reglement van Orde bepaalt dat een motie normaal gesproken eerst in een Forumvergadering wordt besproken voordat de gemeenteraad er een besluit over neemt.


Raadsadviseur: B.M. Duizer

Datum: 10-09-2018
Tijd: 20:00 - 21:00
Zaal: Warnsveldzaal
Behandeling: Oordeelsvormend
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. van Dijk
Griffier: B.M. Duizer

Aanwezig namensNaam
GroenLinksM.T.E. Westerik
SPG.J.N. Müller
PvdAM.M.M. Moester
BurgerbelangP.I. Ackermans
D66Y.J.A. ten Holder
VVDG. Peteroff
CDAK.M. van Wamel
StadspartijM Wesselink
BewustZW
ChristenUnieA. van Dijken

Portefeuillehouder(s): L. Werger
Ondersteuners: M Moes
Pers: nee
Publiek: 25 personen
Insprekers: nee

Verslag van de vergadering

Het verslag van de vergadering is opgenomen bij het Forum over de motie "Cultuuromslag Sociaal Domein." Beide onderwerpen zijn in één vergadering besproken.

 


Advies

Voldoende besproken. Verder debat in de raad


Raad 24 september 2018 (19:30 - 23:00)

Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 24 september 2018

Besluit

Aangehouden
Geen amendementen ingediend


Raad 11 maart 2019 (19:30 - 23:00)

Datum: 11-03-2019
Tijd: 19:30 - 23:00
Zaal: Burgerzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: A. Vermeulen
Griffier: G.A.J. Winters
Notulist:
Genodigden:Verslag van de vergadering

Zie de bijlage.


Bijlagen:
Handelingen raad 11 maart 2019

Besluit

Ingetrokken

De motie wordt geacht te zijn ingetrokken ex 3:32 lid 5 RvO.
Geen amendementen ingediend


Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl