Pagina delen

Vergaderdag 25-08-2014

Op deze datum vergaderen de volgende overlegorganen:

  • Rekenkamer
  • Presidium
Tabel vergaderdag-agendas overslaan
Tijd Beschikbare agenda's

Er zijn nog geen agenda's voor deze overlegorganen aanwezig, of deze zijn niet openbaar.

Behandeld in