Raad 7 april 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 07-04-2015 Tijd: 21:30 - 23:00 Zaal: Raadzaal Openbaarheid: Openbaar...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Raad 7 april 2015 (21:30 - 23:00)

Datum: 07-04-2015
Tijd: 21:30 - 23:00
Zaal: Raadzaal
Openbaarheid: Openbaar
Voorzitter: J.A. Gerritsen
Griffier: G.A.J. Winters


PuntTitel
1 Opening
2 Vragenkwartiertje
3 Agenda
3a Mogelijkheid tot het indienen, aanhouden en intrekken van moties en amendementen
3b Vaststelling van de agenda, inclusief eventuele rechtstreeks uit het Forum geagendeerde onderwerpen
4 Vaststellen Handelingen
4a Handelingen raad 23 maart 2015
5 Lijst ingekomen stukken Raad 7 april 2015
Griffienummer: 2015-0040
6 Vermoedelijke hamerstukken
6a Vaststellen bestemmingsplan industrieweg 101a in Zutphen (Daly Plastics)
Griffienummer: 2015-0042
7 Nota verbonden partijen
Griffienummer: 2015-0023
8 Visie Zutphen 2025, kwaliteit en eigenheid
Griffienummer: 2015-0014
9 Vaststellen bestemmingsplan Park Helbergen
Griffienummer: 2015-0043
10 Sluiting

Handelingen

Verslag van de vergadering

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Agenda's 07-04-2015

Beschikbare agenda's
Forum
Raad
Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl