Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

Griffienummer: 2018-0089 CollegestukNummerAfzenderDatumOnderwerp01College12...

Zoekresultaten

Wordt geladen...

Lijst ter inzage liggende stukken Technisch Blok 2 juli 2018

Griffienummer: 2018-0089

Collegestuk

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College12 juni 2018Eventuele voortzetting project 2GetThere Zutphen
02College13 juni 2018Afwikkeling boekonderzoek van de belastingdienst
03College19 juni 2018Geluidreductieplan, industrieterrein de Mars gemeente Zutphen
04College19 juni 2018Het Dagelijks Bestaan, Vitens-terrein
05College19 juni 2018In procedure brengen ontwerpbestemmingsplan Achtermars Zutphen

Memo

NummerAfzenderDatumOnderwerp
01College21 juni 2018Afdoen toezeggingen (18-10) forum Jaarstukken 2017
02College19 juni 2018Totaal overzicht kosten uittreden Delta (afdoening toezegging 18-06)
03College19 juni 2018Nadere verklaring tekort bedrijfsresultaat Delta (afdoening toezegging 18-08)

Overig

Geen brieven in deze categorie

Deze pagina

  • a
  • a
  • a
  • tekstgrootte

Behandeld in

brondocumenttitel
02-07-2018Technisch Blok
  • Bezoekadres: 's Gravenhof 2, 7201 DN Zutphen
  • Postadres: Postbus 41, 7200 AA
  • Telefoon: 140575
  • Email: info@zutphen.nl